Planschade intro

Planschade intro

De Johan van Oldenbarnevelt Stichting houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht en het recht van de ruimtelijke ordening. Dit deel van het recht is enerzijds weerbarstig en moeilijk toegankelijk, anderzijds sterk in ontwikkeling. Hoewel de meeste overheden er van tijd tot tijd mee te maken hebben, ontbreekt het veelal aan specialistische kennis en ervaring binnen de eigen organisatie.

In deze leemte voorziet de Johan van Oldenbarnevelt Stichting. Zij onderzoekt en adviseert bij schadekwesties die voortvloeien uit overheidshandelen, onverschillig of daaraan het predicaat rechtmatig of onrechtmatig zou moeten worden toegekend.

De stichting is ontstaan op initiatief van een aantal gemeenten die behoefte hadden aan een dergelijk objectief, deskundig instituut.