Wie was Johan van Oldenbarnevelt

Wie was Johan van Oldenbarnevelt

advocaat / raadspensionaris / bestuursrechtjurist / adviseur

Johan van Oldenbarnevelt was een scherpzinnig, en evenzeer eigenzinnig, jurist die als raadspensionaris van eerst Rotterdam en later de Staten van Holland, als één van de eerste bestuursrechtjuristen van ons land kan worden gezien.

Zoals bekend heeft hij uiteindelijk zijn opvattingen over de toen nog niet geheel gescheiden kerk en staat met de dood moeten bekopen. Hij werd onthoofd.
Zijn laatste woorden waren gericht tot de beul: “Maak het kort

Hoewel het natuurlijk niet gepast is om deze woorden in een geheel andere context aan te halen, is de spreuk “maak het kort” ook vandaag de dag op veel terreinen toepasselijk. Niet in de laatste plaats in overheidsland. Veelal is het voor burgers moeilijk uit te leggen, waarom bepaalde besluiten zolang op zich laten wachten. Geldt dat al voor besluiten, die een bepaalde ontwikkeling mogelijk maken, voor besluiten die aan het einde van die ontwikkeling de eventuele nadelige gevolgen voor de burger moeten verzachten, geldt dat eens te meer.

De Stichting is genoemd naar Johan van Oldenbarnevelt, een van Nederlands bekendste juristen. Hij was achtereenvolgens advocaat te Rotterdam, raadspensionaris van Rotterdam, raadspensionaris van Holland en Zeeland, adviseur van Prins Maurits en je zou hem met recht een van de eerste bestuursrechtjuristen van ons land kunnen noemen. Zoals u allen weet, is het met hem niet goed afgelopen, hij werd onthoofd nadat hij in conflict was geraakt met zijn bestuurlijke opdrachtgevers en hij niet bereid was om zijn principes prijs te geven.