Diensten

Schadevergoeding heeft voor veel organisaties en burgers soms een negatieve betekenis. Dat is niet terecht. De wetgever stelt zich tot doel, om burgers te compenseren voor schade, die andere belanghebbenden niet lijden.

Het vergt van alle partijen een grote inzet en aanlevering van alle gegevens om de rapportage tot een inhoudelijk goed product te maken.  De seniorjuristen van de JVO zijn daartoe in staat door langdurige ervaring op het gebied van schadevergoeding en ruimtelijke ordening.

De dienstverlening  door de JVO en de kwaliteitswaardering zijn niet van zelf gekomen. Vanuit de rechterlijke macht worden we gewaardeerd  als een betrouwbare adviseur met richtinggevende rapportages.

De schade wordt vaak veroorzaakt door diverse factoren. Dat betekent dat de JVO aan de hand van het dossier en de feitelijke situatie onderzoek doet. Daarbij wordt zorgvuldig geluisterd naar gemeenten en belanghebbenden.  Richtinggevend zijn de wetgeving,  jurisprudentie en gedragscode van de JVO.

We leveren adviesrapporten, contra-expertises, risicoanalysesplanschaderapporten, nadeelcompensatierapporten, taxaties, seminars en lezingen betrekking hebbend op Bestuursrecht en Ruimtelijke Ordening.