Planschade en Windmolens

Planschade en Windmolens

In steeds meer gebieden in Nederland worden windmolens geplaatst. Dit is veelal door burgers niet tegen te houden, echter kan er wel een financiële compensatie staan tegenover de overlast die het geeft aan woningeigenaren. Dit kan door middel van een planschadeclaim.

De hoogte van het bedrag hangt van een aantal zaken af. In de basis gaat het om de waardevermindering van de woning, waarbij de nieuwe situatie met windmolens (nieuwe bestemmingsplan), wordt vergeleken met de oude situatie zonder windmolens (oude bestemmingsplan). Hoe dichter de woning bij de windmolen staat, hoe meer overlast deze kan geven en dus hoe hoger de planschadeclaim kan zijn. Tot een afstand van maximaal 10 keer de tiphoogte van de windmolen, kan de schadeclaim zinnig zijn.

omgevingsweg-windmolens

Verder wordt gekeken naar de soorten overlast die de windmolens kunnen geven. In alle gevallen wordt er gekeken naar de oude situatie ten opzichte van de nieuwe situatie. Geluidsbelasting die met 5 dB(A) of meer is toegenomen, laagfrequent geluid wat is toegenomen en voor gezondheidsklachten kan zorgen, slagschaduw van de windmolens en de afname van de situeringswaarde van de woning door de aantasting van het agrarisch karakter van het uitzicht.

In de uitspraak van de Raad van State 202202792/1/A2 op 8 maart 2023, wordt bovendien gesteld dat het normale maatschappelijke risico geen hogere drempel dan 2 procent mag zijn, van de waarde van de onroerende zaak. Dit alles leidt in veel gevallen tot aanzienlijke planschadeclaims.

Meer weten hoe wij u kunnen helpen met het indienen van een schadeclaim? Neem dan contact op