Bouwschade  

Bouwschade  

Samenhangend met planschade heeft JVO afgelopen jaren vele verzoeken gekregen om bouwschades af te handelen Planschade heeft vaak te maken met bebouwing in de buurt of naastgelegen huis. Daardoor kan er schade aan uw woning ontstaan. De vraag is dan wie aansprakelijk is en hoe de schade verhaalt kan worden. Dat kan zijn de buurman, de aannemer of de ontwikkelaar. De regels is dat diegene die de schade daadwerkelijk heeft veroorzaakt aansprakelijk is. Dat behoeft daarom niet de opdrachtgever te zijn maar is in de meeste gevallen de aannemer. Die zal het onmiddellijk op zijn of haar verzekeraar verhalen. Onze ervaring is dat niet direct naar het juridisch conflict gezocht moet worden. Daarbij is van belang dat alle gegevens: de nulmeting, de bouwtekening, de foto’s van de schade en diverse documenten worden verzameld zodat over de aansprakelijkheid en de schade niet lang gesproken behoeft te worden.

Afgelopen jaren heeft JVO deze zaken zeer succesvol afgerond en daarmee langdurige procedures heeft weten te voorkomen. Het is in ieder geval zaak niet te lang te wachten met aansprakelijk stellen. JVO helpt u daar graag bij.