Risicoanalyse & Taxatie

Risicoanalyse & Taxatie

De seniorjuristen van de JVO hebben meer dan 20 jaar ervaring bij het onderzoeken en vervaardigen van rapporten inzake risicoanalyse planschade. Hierin wordt het huidige planologische regime met het nieuwe planologische regime vergeleken. Samen met onze taxateurs wordt onderzocht hoe zwaar de planologische verslechtering is en tot welke planschade dit kan leiden.

De JVO levert veel rapporten op het gebied van de risico’s die komen kijken bij het ontwikkelen van uitleggebieden maar ook voor gebieden (in steden) die heringericht worden.  De risico’s worden  in kaart gebracht, waardoor de schade uiteindelijk beperkt blijft en vaak op grond van de wetgeving door derden betaald kan worden.

Het laten zien van alle risico’s in rapporten brengt met zich mee dat de planologische ontwikkeling transparanter wordt en overheidsorganen en andere organisaties minder voor onverwachte risico’s en schades worden gesteld.

De haalbaarheid kan zodoende objectief getoetst worden door de JVO in samenwerking met het overheidsorgaan.  We hebben  vele jaren ervaring op dit gebied ontwikkeld en zijn gaarne bereid om u op aanvraag tekst en uitleg te geven.

Neem contact op of vraag een offerte aan