Hoe om te gaan met het criterium normaal maatschappelijk risico in de nieuwe Wro.

In deze nieuwsbrief leest u alles over de nieuwe Wro. Deze kent sinds 1 juli 2008 het “normaal maatschappelijk risico” (n.m.r.) als schadeuitsluitingsgrond. Artikel 6.2, lid 1 Wro bepaalt dat planologische schade die binnen het n.m.r. valt, voor rekening van de aanvrager blijft. Voor de argeloze lezer is het niet goed
duidelijk waarom in lid 2 van datzelfde artikel dan nog eens staat dat “in ieder geval” van de schade 2% van de waarde van het onroerend goed voor de peildatum, voor eigen rekening blijft.

Download de gehele nieuwsbrief: Circulaire NMR 2013-10

Meer weten over planschade? Neem dan contact op met Dhr. Meijer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *