Eric Meijer is 25 januari jongstleden in het NRC verschenen. In dit artikel worden de standpunten van de NAM weerlegt en onderbouwd de heer Meijer zijn argumenten met juridische wetsartikelen. Eric Meijer is directeur van de Johan van Oldebarnevelt Stichting.

Bekijk hier het NRC artikel over de wettelijke aansprakelijkheid van de NAM

De Johan van Oldenbarnevelt Stichting houdt zich bezig met bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht. Zij onderzoekt en adviseert bij schadekwesties die voortvloeien uit overheidshandelen, onverschillig of daaraan het predikaat rechtmatig of onrechtmatig zou moeten toegekend worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *