Geachte Dames en Heren,

Het nieuwe jaar brengt weer veel nieuws. We danken u voor de prettige samenwerking afgelopen jaar 2011. We wensen u nogmaals alle goeds in 2012.

Alle onzekerheden voor veel burgers in Nederland mogen niet leiden tot minder optimisme over de Nederlandse samenleving.

We sturen u hierbij de eerste nieuwsbrief die wij vanaf heden in ieder geval ieder per kwartaal zullen uitbrengen maar mogelijk iedere maand. Vooral in de contra-expertises merken wij dat vaak jurisprudentie niet betrokken wordt bij rapportages.

Door jurisprudentie transparant en toegankelijk te maken hopen wij te kunnen bijdragen aan de kwaliteit van rapportages op het gebied van nadeelcompensatie en planschade bij Nederlandse gemeenten.

Met vriendelijke groeten,

Eric Meijer
Directeur Johan van Oldenbarneveltstichting

Download nieuwsbrief: Nieuwsbrief 01-2012 JVO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *