Milieu en Klimaatverandering

Milieu en Klimaatverandering

Burgers, bedrijven, overheden etc. zijn zeer druk bezig met de energietransitie. Dit kan leiden tot zonneparken en windturbines in de buurt van huizen met alle gevolgen van dien. Dit kan eveneens nadeelcompensatie of planschade met zich meebrengen Dagelijks worden wij hierover beanderd en maandelijks maken wij diverse rapportages waarbij we de planschade en nadeelcompensatie in beeld brengen.

Stikstof en PFOA

De JVO heeft duizenden documenten op het gebied van deze onderwerpen die thans volledig in de schijnwerpers staan. Nadeelcompensatie kan daarbij aan de orde komen indien burgers getroffen worden door schade als gevolg van deze uitstoot van schadelijke stoffen.

Datacentra, waterstofcentrales, waterbergingen etc.

Klimaat en milieu zullen komende jaren tot vele ontwikkelingen leiden die tot conflicterende belangen zullen leiden omdat er een nadeel voor burgers of bedrijven zal ontstaan. Soms kan dit liggen op het gebied van planschade. De JVO is gaarne bereid voor burgers of bedrijven of overheden deze risico’s en schades in kaart te brengen.