Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Risicoanalyse & Taxaties

In diverse publicaties heeft JVO erop gewezen dat gemeenten actiever moeten worden om nadeelcompensatie in kaart te brengen. Dat kan makkelijk in een nadeelcompensatie analyse voorafgaande aan diverse infrastructuur. Dit kan eindeloze procedures voorkomen.

Planschade

Infrastructurele veranderingen kunnen nadelen voor woningen en bewoners veroorzaken. Geluid, fijnstof, chemische stoffen, schaduw en lichtwerking kunnen factoren zijn die de schade veroorzaken. JVO heeft talloze rapporten gemaakt voor overheden, burgers en bedrijven waarin we de planschade aan de hand van deze factoren hebben becijferd in rapportages.

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie ontstaat door onder meer belemmeringen die bedrijven krijgen door rechtmatig gemeentelijk handelen. We hebben in diverse artikelen gemeente en bedrijven erop gewezen dat er vaak ten onrechte geen beroep wordt gedaan op nadeelcompensatie. Op aanvraag kunnen we deze diepgaande artikelen toezenden. Bij gemeenten is de kennis over nadeelcompensatie vaak zeer beperkt aanwezig. De JVO ondersteunt gaarne bedrijven en gemeenten om die schades in kaart te brengen en te bezien of compensatie mogelijk is en valt binnen de juridische kaders.