“Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland laat zich bij planschade en nadeelcompensatie in rapportages procedures al 15 jaren door de Johan van Oldenbarnevelt Stichting adviseren. In het algemeen verloopt deze advisering naar volle tevredenheid.

Zeer recent heeft het college hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in verband met een uitspraak van de rechtbank in een planschadzaak, waarbij de eiser in het kader van niet te voorziene voorzienbaarheid in het gelijk werd gesteld. In verband met dit hoger beroep heb ik, als gemachtigde van het college de Stichting gevraagd om het college voor en tijdens de zitting bij de Afdeling juridisch te ondersteunen als deskundige. In een eerder stadium van de procedure had de Stichting namelijk onder moeilijke omstandigheden voor het College de voorzienbaarheid van de planologische ontwikkeling in kwestie nader onderbouwd door uitvoerig onderzoek in de gemeentelijke en provinciale archieven.

De samenwerking in dit hoger beroep is zoals altijd goed bevallen en heeft geresulteerd in een uitspraak van de Afdeling waarin ons hoger beroep op alle punten gegrond is verklaard.”

Bijlage: uitspraak 22/08/’12

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *