In 2012 zal de Johan van Oldenbarneveltstichting seminars organiseren.

Tijdens deze seminars zullen we u op de hoogte stellen van een aantal actuele ontwikkelingen, die mede door de NWRO en de WABO van invloed zijn op de planschaderapportage. In 2010 heeft JVO onderzoek verricht naar de relatie tussen de juridisch planologische vergelijking en het na taxatie vastgestelde planschadebedrag. De resultaten van dit onderzoek zullen we tevens tijdens het seminar presenteren.

De locaties en data van het seminar worden binnenkort bekend gemaakt.

Wilt u zich alvast opgeven? Mail ons op info@planschade.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *